Leif Wikström

98

"Rättvisa! Oikeudenmukaisuus!"

Erfarenheten är mångsidig både på land som till sjöss. Senaste jobb var verksamhetsledare i ett förbund. Nu är uppgiften pensionär.
Monipuolinen työelämän kokemus sekä maalla että merellä.
Edellinen työtehtävä oli toiminnanjohtajana liitossa.
Nyt olen eläkkeellä.

Namn: Leif Wikström
Födelseår: 1949
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Bro, Kyrkslätt
Titel: Verksamhetsledare, Pensionär Toiminnanjohtaja, Eläkeläinen

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdheten är ett problem i samhället. Problemet är aktuellt på många plan och framkommer dagligen. I vår kommun är vi inte jämställda, uten en utbredd diskriminering framkommer. Det synns inte minst i kommunens organisation.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Att röra på sig är viktigt för både unga och äldre. Alla bör röra på sig , för att förbättra sin egen hälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Med välmående kommuninvånare har vi ett bättre samhälle, vilket betyder, att alla kan inverka och påverka, vilket gör att samhället fungerar bättre för alla.

Läs mer i vårt valprogram ›