Urban Wiik

653

Jag är en pensionerad kemist som bott i Esbo sen barndomen. Jag gick i Gräsa folkskola.
Jag trivs på Esbo stränderna och i des parker.
För att bevara min kära hembyggd är jag aktivt med i SFP (ordförande i StorHagalund lokalföreningen). Av samma orsak är jag med i stadsdelsföreningen Pro Westend.

Namn: Urban Wiik
Födelseår: 1948
Kommun: Esbo
Hemort: Mössenholmsvägen
Titel: FM pensionär
E-post: ubiwiik@gmail.com
Tel: 0400624575

Viktiga politiska frågor