Annika Wide

49

"Jag vill fortsätta jobba för Ingåbornas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande! "

Jag är en gift mamma till två tonåringar. Jag är utbildad Vårdare av utvecklingshämmade, Närvårdare och Sjukskötare YH och arbetar som seniorrådgivare på Ingå kommun. Motion och naturen är betydelsefull för mig.
Har under den här perioden varit medlem i fullmäktige, ersättare i styrelsen och vice ordförande i bildnings- och välfärdsnämnden.
Jag vill fortsätta arbeta för att vi ska få ha kvar den service som vi nu har gäller såväl inom bildningen och grundtryggheten samt annan basservice.
Att det finns en fiffig sysselsättning för mänskor i olika åldrar.
Möjlighet för studerande att bo kvar i Ingå.
Lägenheter för äldre i de centralaste Ingå.
En möjlighet till en god ålderdom inom vår egen kommun!

Namn: Annika Wide
Födelseår: 1975
Kommun: Ingå
Hemort: INGÅ
Titel: Sjukskötare YH
E-post: annika.wide@inga.fi
Tel: 040 5235567
Medlem i :

Viktiga politiska frågor