Göran Westerlund

37

"Genom företagsamhet, utveckling och handlingskraft åstadkommer vi förändring till det bättre."

Kort om mig
Jag är född och uppvuxen i Oravais. Studerade i Vasa och i Åbo; Ekonom från Hanken 1974. Pensionär, 70+. Jag är en stolt far till tre fina döttrar Lisa (37), Emelie (32) och Jennifer (24) .

Lång och månsidig erfarenhet som beslutsfattare i ledande ställning inom multinationella företag.. Jag har även jobbat flera år utomlands, bl.a. för Nokia..

Jag sporras av målsättningar och reslutat och därför är jag alltid beredd att agera för att snabbt och effektivt få igenom beslut som gynnar utvecklig. Kort kan man beskriva mig som en handlingens man. För att snabbt och effektivt nå gemensamt uppsatta mål så tror jag att nyckeln till framgång är mindre snack och mera action när det kommer till kommunalpolitik.
Jag har flera års erfarenhet av kommunalpolitik, goda insikter i det kommunala beslutsfattandet som jag kommer att ha stor nytta av framöver.

Sedan 2017 är jag ordförande för pensionärsföreningen Oravais Pensionärer rf i Oravais.

Jag är ärlig, orädd och rakt på sak. Jag drivs av att utveckla, förbättra och förändra och jag är inte rädd för utmaningar.

Fritidsintressen: musik, idrott och motion, skäriliv och resor. På sommarhalvåret har jag ofta något bygg- eller renoveringsprojekt på gång. När jag vill koppla av läser jag gärna en bok.

Namn: Göran Westerlund
Födelseår: 1949
Kommun: Vörå
Hemort: Oravais
Titel: Ekonom Pensionär
E-post: goran.westerlund@outlook.com
Tel: 0405733500
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

En företagsvänlig politik och ett mångsidigt näringsliv som skapar arbetsplatser, ger fler invånare och skattebetalare

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

En hållbar utveckling i energifrågor, avfallshantering och miljöfrågor samt en hållbar och välskött kommunal ekonomi

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Ett mångsidigt tomtutbud, attraktiva bostadsområden, havsnära boende, motionsbefrämjande satsningar, tillräckligt med hyresbostäder

Läs mer i vårt valprogram ›