Anita Westerholm

62

"För ett livskraftigt, hållbart och jämställt Raseborg där vi invånarna – du och jag – trivs och mår bra, ekonomin är i balans och hit företagare och besökare vill komma."

År 2017 var jag äntligen tillräckligt gammal för att kandidera i kommunalvalet. Att få en annan människas förtroende att besluta om det som rör kommuninvånarnas vardag är oerhört fint och jag är mycket tacksam över att jag i förra kommunalvalet fick förtroendet och blev invald till stadsfullmäktige. Nu ber jag åter om förtroendet.

Jag kandiderar i vårens val för att jag vill fortsätta arbetet för vårt härliga Raseborg. Jag vill vara med och skapa en mer livskraftigt hemkommun, ett Raseborg vi invånarna – du och jag – trivs och mår bra i, ekonomin är i balans och hit företagare och besökare vill komma. I Raseborg ska vi våga vara innovativa och vi ska vara en föregångare då det kommer till jämställdhets- och hållbarhetsfrågor.

Jag heter Anita Westerholm och är en hängiven, positiv och tålmodig juridik- och ekonomistuderande som gärna tar ansvar och vill vara med och föra samhället framåt. För tillfället fylls min tid med politik, jag är fullmäktigeledamot och ll vice ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg, i höstas fick jag förtroendet att leda Svenska Kvinnoförbundet och jag arbetar för tillfället som tf. riksdagsassistent för riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist. Då jag inte sysselsätter mig med politik umgås jag gärna med mina nära och kära samt motionerar.

Idag vet jag ännu bättre än förra gången att det har skillnad vem som är beslutsfattare och jag vet att de värderingar, erfarenheter och tankar jag har behövs i beslutsfattandet. Vi behöver personer med sunda värderingar, stort kunskapsintresse, stark samarbetsvilja och entusiasm i beslutsfattandet. Jag tror på att goda beslut fattas baserat på fakta och genom gott samarbete, ärliga och öppna diskussioner samt modigt, innovativt tänkande. Viktiga ledord för mig är jämställdhet, jämlikhet, trygghet, välmående, delaktighet och rättvisa.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig med frågor eller om du vill dela dina tankar och idéer med mig!

Varma hälsningar,
Anita

Namn: Anita Westerholm
Födelseår: 1995
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg, Ekenäs
Titel: Förbundsordförande för Svenska Kvinnoförbundet, tf riksdagsassistent och juridik- och ekonomistuderande
E-post: anita@anitawesterholm.fi
Tel: 0440557565
www: https://www.anitawesterholm.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor