Kjell Wennström

82

"Alla svenskspråkig Åbobor ska kunna leva sitt liv och uträtta sina ärenden på sitt modersmål! "

Jag är en egensinnig Åbo senior med åländska rötter som nu ställer upp i mitt 6:te kommunalval.
Jag bor i egnahemshus i Luolavuori med min fru och har två utflugna barn med barnbarn så fritiden är säkrad.
Jag brinner för att göra kulturvaggan Åbo till en äkta levande tvåspråkig stad som visar att den vill betjäna på båda nationalspråken – typ kollektivtrafikens tvåspråkiga skyltning.

Namn: Kjell Wennström
Födelseår: 1952
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: VD, pensionär
E-post: kjell.wennstrom@sfp.fi
Tel: 0400521430
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Åbo, landets äldsta stad, bör visa att den är en levande tvåspråkig stad. En stad som garanterar alla invånare jämlik och kvalitativ service och tjänster på de båda nationalspråken. Alla svenskspråkig invånare ska ha en möjlighet att verka och uträtta sina ärenden på sitt modersmål - att leva sitt liv på svenska. Staden ska visa att den vill betjäna på båda språken – typ kollektivtrafikens tvåspråkiga skyltning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Aura å och stadens sju kullar ger staden dess själ och hjärta. Åbo, även kallad kulturvaggan, ska ta vara på sin historiska miljö och sitt byggnadsarv. Nybyggnation och komplementbyggande ska beakta den existerande miljön och bevara stadens grönområden och möjligheter till rekreation. Finlands äldsta stad har mycket att ge som gör Åbo till en fin och trivsam stad att leva och bo i.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Åbo stad ska erbjuda invånarna en bra och fungerande kollektivtrafik. En kollektivtrafik som baserar sig på bussar och ett väl planerat nätverk av busslinjer. Endast en kollektivtrafik baserad på bussar kan erbjuda alla invånare i alla delar av staden en jämlik kollektivtrafik - spårvagnar kan aldrig erbjuda all invånare jämlik service.
Stadens lättrafikleder bör utvecklas till ett nätverk av cykelvägar så att invånarna lätt och smidigt kan ta sig den kortaste och enklaste vägen från A till B. Det ska gå att leva och bo i Åbo utan att nödvändigtvis behöva använda bilar.

Läs mer i vårt valprogram ›