Kjell Wennström

"Alla svenskspråkig Åbobor ska kunna leva sitt liv och uträtta sina ärenden på sitt modersmål! "

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Kjell Wennström
Födelseår: 1952
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: VD, pensionär
E-post: kjell.wennstrom@sfp.fi
Tel: 0400521430
Medlem i :

Viktiga politiska frågor