Simon Weckman

205

Jag är en tvåbarnspappa från Lojo. Inflyttad sedan några år tillbaka och med rötter i Östra Nyland. Naturen och rörlighet är viktigt för mig och jag vill att mina barn skall ha samma möjligheter till frisk natur, bra skolning och en trygg uppväxt precis som jag hade det.

Namn: Simon Weckman
Födelseår: 1988
Kommun: Lojo
Hemort: Lojo
Titel: Key Account Manager

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

• Lojo stad skall använda förnyelsebara och klimatvänliga energiformer
• Jord- och skogsbruket är en konstruktiv del av lösningen på klimatfrågan

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

• Det ska finnas möjligheter till idrottsverksamhet i alla delar av Lojo.
• Lojo ska erbjuda mångsidig fritidsverksamhet till invånare i alla åldrar. • Det är väldigt viktigt att speciellt unga har möjlighet att få hålla på med olika former av idrott.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

• Vi vill se att Lojo stad stöder näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och för att locka nya företagare.

Läs mer i vårt valprogram ›