Fredrik Waselius

47

"Why me? Why not."

Jag är en 42-årig musiker, musiklärare och fjärde generationens Grankullabo. Till min familj hör fru, fyra barn (ett per stadium, förskola, lågstadium, högstadium och gymnasiet) och en Jack Russel Terrier. Jag har varit med i stadsfullmäktige sedan år 2001 och också vid olika tillfällen i samhällstekniska, undervisnings och ungdomsnämnder och utskott. Jag jobbar som musiklärare i grundskolan i Kyrkslätt och dessutom med kultur på Grankulla stad. Jag uppträder också aktiv som musiker.

Jag vill jobba för en framtid i Grankulla där ungdoms-, kultur- och fritidsverksamheten utvecklas och där vi satsar på hållbarhet.

Namn: Fredrik Waselius
Födelseår: 1978
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: musiker, musiklärare
E-post: fredrik.waselius@kolumbus.fi

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Grankulla har bland de bästa möjligheterna i vårt land att vara föregångare med den s.k. Finlandsmodellen, också utöver det man måste göra.

Det säger sig självt att en stad skall satsa på sina unga. Det är viktigt att aktivt ingripa mot ungas marginalisering och det skall synas i stadens strategi. Till exempel måste arbetet mot mobbning resurseras i skolorna.

Alla unga skall ha möjlighet till en avgiftsfri hobby. Vi har tagit de första stegen mot detta och det finns fina exempel bland andra städer i Finland hur man kan ta steget längre. Vi har som en liten stad alla möjligheter till att snabbt ta oss till den främsta linjen i den här utvecklingen, t.ex. genom att ta i bruk hobbysedlar för alla.

De ungas deltagande i Grankullas medborgarbudget kunde gott uppmuntras mer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi skall göra större förändringsinvesteringar, inte bara i samband med nybygge eller renoveringar.

På det sättet skall vi jobba mot att vi slutar använda fossila bränslen, särskillt för husuppvärming.
Vi skall fortsättningsvis utveckla kollektivtrafiken och göra bra trafikplanering, t.ex. med den kommande cykelbanan längs järnvägen. S.k. bilfritt byggande kan endast funka i förbindelse till på riktigt bra förbindelser, både när det gäller trafik och information.

När det gäller avfallshantering vill jag jobba för att underlätta sortering och att vi skall minska på vårt avfall. Vi skulle behöva flere väl fungerande insamlingspunkter. Detta är tyvärr inte i direkt anslutning till kommunalt beslutsfattande.

Vi måste också aktivt jobba för att minska vårt matsvinn.

Detta är, inte minst, viktigt för att trygga de ungas framtidstro.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur som källa till välmående är underskattat.

Kultur har genom alla tider understötts och skall understödas ännu mer i framtiden. Kultur är en outsinlig källa till välmående som är svår att mäta men vars effekter långt överstiger det man kan tro.

Vi skall satsa på kultur vilket gör våra stad livskraftig och skapar samhörighet.

Vi skall stöda medborgarinstitutet, vi skall stöda föreningar, biblioteket, musikinstitutet och konstskolan samtidigt som vi utveckalar stadens eget kulturutbud och de möjligheter staden ger kulturutövare.

Läs mer i vårt valprogram ›