Stina Wahlsten

760

"För en mera hållbar och jämställd framtid via innovation"

Hej! Jag heter Stina och är 28 år gammal. Jag är en ekonom och blev färdig magister från Hanken 2017 med finansiering som huvudämne och nationalekonomi som biämne. För tillfället jobbar jag inom IT och har mitt egna företag på sidan om, arkihelsinki oy. På min fritid är jag politiskt aktiv och sitter exempelvis i the Allience of Her:s rådgivningsstyrelse. (The Alliance of Her är en europeisk organisation som jobbar för att främja jämställdhet inom politisk beslutsfattande.)

Jämställdhet och hållbarhet ligger nära mitt hjärta, och är varför jag gick med i politiken från första början. Jag tror att vi kan lösa de problem som står framför oss bäst genom att slå ihop publika och privata sektorns styrkor. Jag vill se fler innovativa lösningar till dagens klimatkris och starkare insatser för att främja jämställdheten.

Namn: Stina Wahlsten
Födelseår: 1992
Kommun: Helsingfors
Hemort: Berghäll
Titel: Financial Development Manager och co-founder
E-post: stina.wahlsten@gmail.com
www: https://www.stinawahlsten.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Den globala uppvärmningen är vår generations största hot och vårt största ansvar. Jag kommer att jobba för att vi går mot ett mer hållbart Helsingfors med cirkulär ekonomi, effektiv och hållbar energianvändning och stark kommunaltrafik.

Jag vill samtidigt att Helsingfors satsar mera på trivsel, jag vill se att flera trivselprojekt så som Domkyrkans terass ska göras. I framtiden vill jag se en mer aktiv turism och fler som vill flytta till Helsingfors, även utomlandsifrån.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jag vill att vi ger samma möjligheter till alla i vår stad och att vi är lika behandlade. Även här vill jag se ett fungerande säkerhetsnät.

Jag vill lyfta fram välmående och mental hälsa och hur viktigt det är att vi resurserar våra tillgångar bättre. Pandemin har lyft fram hur viktigt det är att hjälp finns, och att det är möjligt att få hjälp på en kort varsel.

Jämställdhet på arbetsmarknaden bör även främjas, särskilt när det gäller löner, arbetsvillkor, anställningsvillkor och karriärutveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Jag jobbar för ett mer företagarvänligt Helsingfors som gör det så lätt som möjligt för dig att grunda eget företag.

Jag vill se ett bredare säkerhetsnät med exempelvis ett föräldraledighetsstöd. Jag vill se att vi med mera innovation för vårt samhälle mot en cirkulär ekonomi där det vi använder kan återanvändas, lånas ut eller användas tillsammans.

Läs mer i vårt valprogram ›