Kristian Wahlbeck

"Jag vill arbeta för alla helsingforsares rätt till psykisk hälsa, stadsplanering på stadsbornas villkor, kolneutralt byggande , stadsnaturens mångfald och barnens rättigheter."

Jag är psykiater och forskare, arbetar till vardags som utvecklingsdirektör vid Psykisk Hälsa Finland rf och deltid som forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Jag är en av initiativtagarna till medborgarinitiativet för terapaigaranti, och i bagaget har jag också egen erfarenhet av psykoterapi. Jag har gått min skola i stadsaktivism i försvaret av Lappviken som ett öppet område för psykisk hälsa ur natur och kultur.

Namn: Kristian Wahlbeck
Födelseår: 1960
Kommun: Helsingfors
Hemort: Berghäll
Titel: Psykiater, forskningsprofessor
E-post: kristian.wahlbeck@gmail.com

Viktiga politiska frågor