Nikolaj von Veh

285

Ursprungligen från Pernå, Borgå-bo sedan 2010. Har arbetat som skolpsykolog inom elevvården i Borgå sen 2010.

Ställer upp i kommunalvalet för första gången.

Arbetet med människor ligger mycket nära mitt hjärta och jag ställer upp i kommunalvalet för att också på så sätt kunna medverka i att skapa ett välmående, väl fungerande och jämlikt Borgå.

Namn: Nikolaj von Veh
Födelseår: 1983
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Psykolog

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Detta område ligger nära mitt hjärta. Via mitt arbete strävar jag till att stöda de som behöver det. För ett välfungerande samhälle är det ytterst viktigt att ungas välmående läggs i fokus.

En mycket viktig del i arbetet för välmående är tillgången till stöd för mentala hälsan. Detta gäller möjligheten att med låg tröskel och inom rekommenderad tidsram få stöd då det behövs. Elevvården utgör en del i detta och är ett område jag känner till då jag själv jobbar som skolpsykolog. Mitt mål är att jobba för att öka på resurserna inom elevvården samt att se till att elevvården fortsätter finnas med i skolvardagen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundpelarna för det moderna samhället och arbetet för det berör alla områden och åldrar. Jämställdhetsarbetet bör synas i allt från bemötande i vardagen, rättigheter inom arbetslivet, till möjligheter till ett gott privatliv.

Läs mer i vårt valprogram ›