Vivan Wikström

66

"En trygg kommun i alla livsskeden "

Mitt namn är Vivan Wikström. Jag är 70 år och pensionär efter 36 år inom hälsovården. Jag är gift med Kjell som är aktiv inom Lions-verksamheten. Vi har två vuxna söner och tre barnbarn. Jag är aktiv inom väntjänsten i Sibbo och socialt arbete, och har även varit aktiv inom scoutrörelsen. 


Inom politiken vill jag bland annat arbeta med både unga och äldre. I min värld ska ingen elev vara rädd att gå till skolan på grund av mobbning. I Sibbo har vi ännu små byskolor och här ska vi låta eleverna få gå kvar.

Jag vill arbeta för att de äldres situation förbättras. Ingen vill sitta ensam, alla vill komma upp ur sängen och få komma ut om det är möjligt.

Sibbo är en kommun som utvecklas kraftigt. Jag vill se att vi välkomna såväl finländare som andra som vill etablera sig i Sibbo.

Namn: Vivan Wikström
Födelseår: 1950
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo-Sipoo/Västerskog
Titel: Pensionär/Eläkeläinen
E-post: vivan.wikstrom@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Fungerande äldreomsorg i Sibbo. Jag vill arbeta för att de äldres situation förbättras. Ingen vill sitta ensam, alla vill komma upp ur sängen och få komma ut om det är möjligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

I min värld ska ingen elev vara rädd att gå till skolan på grund av mobbning. I Sibbo har vi ännu små byskolor och här ska vi låta eleverna gå kvar.

Läs mer i vårt valprogram ›