Ville Varjo

52

Jag är en snart 57-årig diplomingenjör och företagare. Till min familj hör fyra fullvuxna barn med partner, en svärdotter, tre svärsöner, fyra barnbarn och en jack russell terrier. Mina fritidsintressen är segling och snickeri.

Mitt företag befinner sig i Letala och Tammerfors. Företaget är verksam inom byggprojekt av hyreshus, församlingsbyggnader och forskningsanstalter.

Namn: Ville Varjo
Födelseår: 1964
Kommun: Letala
Hemort: Letala
Titel: diplomingenjör
E-post: ville.varjo@turkoosi11.fi
Tel: 0400 786 033
www: https://www.turkoosi11.fi

Viktiga politiska frågor