Veronica Finnila-Lindvall

9

"Vill att Kronoby ska fortsätta höra till Österbotten. Vill trygga vård på svenska på MÖCS. Vill att alla i skolan ska få den hjälp som just hen behöver. Vill att åldringsvården ska vara trygg och fås på sitt modersmål."

Jag är gift och har tre levande barn och är bonusmamma till två vuxna barn. Jag arbetar som kondtionsskötare på Nykarleby Sjukhem bland krigsinvalider och veteraner.
Jag trivs vid havet en varm sommardag och läser gärna en bok, var helst jag är.

Namn: Veronica Finnila-Lindvall
Födelseår: 1969
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Kondtionsskötare
E-post: veronica@lindvallfinnila.fi
Tel: 05035105
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

I en kommun där invånarna mår bra och känner sig hörda, där fungerar en skola som ger varje elev möjlighet att känna sig sedd och förstådd, i den kommunen blomstrar också företagsamhet och alla kommuninvånarns välmående beaktas

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Kommunen bör stödja både småföretagare, jordbrukare och större företag, genom olika hjälpåtgärder och lämpliga tomter. Detta ger kommunen viktiga skatteinkomster och skapar arbetstillfällen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

För att elever ska må bra behöver de så känns sig viktiga, de ska kunna få det stöd och den hjälp som behövs för bästa inlärning. Då behöver vi många lärare, skolkuratorer, skolassistentet och speciallärare, det går inte att dra in och spara mera på skolsektorn, tvärt om

Läs mer i vårt valprogram ›