Tina Väyrynen

286

"För välmående invånare i ett livskraftigt Borgå"

Jag är en 6 barns mor med vuxna barn och ett barnbarn. Jag är Närvårdare och har snart jobbat 10 år på Folkhälsans servicehem Kristinagården i Helsingfors. Jag jobbar också för Folkhälsans hemtjänst i Borgå. Jag är positiv, empatisk, snäll, flexibel och jag jobbar hårt för det jag brinner för. Det här är andra gången jag ställer upp i kommunalvalet. Jag har suttit en period med i Kårkullas fullmäktige.

Namn: Tina Väyrynen
Födelseår: 1968
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Närvårdare
E-post: tina.vayrynen@windowslive.com
Tel: 0417080240
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill sträva till att alla kommuninvånare mår bra, allt från barnfamiljer, ungdomar och seniorer. Jag vill sträva för ett tillgängligt samhälle för alla, att man också beaktar dem med olika funktionsnedsättningar. Att det är lätt att få hjälp för dem som behöver det, och att det är rättvist för alla. Jag vill också sträva till att det är lättare att komma in i arbetslivet, och att det lönar sig att vara företagare. Min önskan är att alla känner att de har ett meningsfullt liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Jag vill att vårt samhälle skulle vara mera seniorvänligt. Att det skulle vara mera tillgängligt för seniorerna, både fysiskt och digitalt. Att alla seniorer känner att de får den vård och hjälp de behöver. Att de själva i högre grad kan välja boendeform. Att det ska kännas tryggt och bra att bli gammal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag vill sträva till att ungdomarna lätt kan välja mellan att fortsätta utbilda sig eller komma in i arbetslivet. Jag vill också sträva till att det skulle vara lättare och snabbare för ungdomar att få hjälp vid mental ohälsa eller rusmedelsmissbruk.

Läs mer i vårt valprogram ›