Marianna Välke-Öztürk

78

"För mig är tvåspråkigt Åbo och Finland som norm, men utmanar alla också läsa andra språk för då kan man kommunicera och det är mycket viktigt för förstå och ha en jämställd Åbo."

Jag är Marianna Välke-Özturk. Jag har arbetat på EFTA i Genève med handelspolitiska avtal, senare i Bryssel med EFTA/EU-frågor. Efter det flyttade jag till London och FNs internationella sjöfartsorganisation där jag jobbade med allt från personal- till säkerhets- och miljöfrågor. Nu är jag hemmastadd i Finland och har här jobbat med ekonomi och försäljning. Jag sitter med i Svenska Kvinnoförbundets styrelse i Åbo samt i förbundsstyrelsen.
Viktiga frågor för mig är jämställdhet med särskilt fokus på arbetslivet. Särskilt åldersdiskrimineringen är en mycket stor fråga som påverkar inte enbart pensionen utan hela landets ekonomiska tillväxt. Familjeledigheterna ligger också mitt hjärta nära och bör ordnas så att de gynnar familjens välmående, utan att straffa vare sig kvinnor eller arbetsgivare.

Namn: Marianna Välke-Öztürk
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Ekonomiassistent
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdhet med särskilt fokus på arbetslivet. Särskilt åldersdiskrimineringen är en mycket stor fråga som påverkar inte enbart pensionen utan hela landets ekonomiska tillväxt. Familjeledigheterna ligger också mitt hjärta nära och bör ordnas så att de gynnar familjens välmående, utan att straffa vare sig kvinnor eller arbetsgivare.

Läs mer i vårt valprogram ›