Lotte-Marie Uutinen

36

"Lovisa är en stad där livet är meningsfullt och smidigt"

Jag är en 34-årig energisk och framåtriktad person. Jag bor i centrum av Lovisa och jobbar som avdelningsskötare inom sjukvården. Som bäst är jag första perioden i fullmäktige och fungerar som gruppordförande för SFPs fullmäktigegrupp i Lovisa.

Dessa år som fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen har lärt mig och gett mig massor. Stadens ärenden intresserar mig fortfarande och därför skulle jag gärna fortsätta arbetet för Lovisas väl också i framtiden. Lovisa är en underbar småstad full av potential var jag trivs oerhört bra.

Namn: Lotte-Marie Uutinen
Födelseår: 1987
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: Avdelningsskötare
E-post: lottemarie.uutinen@gmail.com
Tel: 0408203599

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

För mig är främjande av välfärd ett viktigt tema. Jag anser att man genom planepolitiken kan främja en trivsam omgivning som ökar på välfärd och sporrar till att tillbringa mer tid ute och att motionera. Överlag kräver främjande av välfärd en tvårsektoriell approach och de olika sektorernas samarbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Lovisa har haft utmanande tider vad gäller ekonomin. En sund ekonomi är en förutsättning för att kunna upprätthålla en service av kvalitet också i framtiden. I utmanande tider är det ändå viktigt att kunnan balansera och utföra investeringar och stöda utveckling av näringslivet, för att öka på tillväxten i Lovisa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Jag är en förespråkare för nyttomotion och vill gärna se att vi stöder nyttomotion och ser till att vi har säkra och lättillgängliga cykel och gångvägar i Lovisa.

Läs mer i vårt valprogram ›