Peter Urwäder

34

"Vägnät, fiskenät, Internet - för en färjglad framtid"

Jag är en 29-årig Bergöbo som nyss hittat hem igen efter en mångårig vistelse i Åbo. Närheten till både natur och familj var viktiga faktorer när min fru och jag bestämde oss för att köpa hus, och därför föll valet ganska naturligt på Bergö. Dessutom håller serviceutbudet hög kvalitet, föreningsverksamheterna är starka och såväl skola som serviceboende är splitternya.

Hemma hos oss har vi jobbat på distans en stor del av coronaåret 2020, och det ställer helt nya krav på vår förbindelse med omvärlden. Jag tror det här arbetssättet är det nya normala för en stor del av den arbetsföra befolkningen, och ju fortare vi frångår det gamla normala, desto bättre. Vi ser också ökad näthandel, vilket gör både postombud och fungerande logistikkedjor viktigare än någonsin för landsbygden.

De samhälleliga omställningarna som har skett på en global nivå har fått folk att återigen börja söka sig från städerna ut på landet. Jag tycker vi borde smida medan järnet är varmt och utveckla servicen i Malax kommun för att så många som möjligt ska rikta blicken just hitåt när de planerar framtiden med sina familjer.

Namn: Peter Urwäder
Födelseår: 1991
Kommun: Malax
Hemort: Bergö
Titel: IT-ansvarig
E-post: peter.urwader@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

För att samhället ska fungera behövs stabil infrastruktur. Det spelar ingen roll om det gäller vägförbindelser, vattenledningar, elnät eller Internetanslutningar. Allt måste funka.

Hos de yngre generationerna som funderar på att skaffa eget boende finns det många som rynkar på näsan åt blotta tanken på strömavbrott varje gång det stormar, långa pendlingsavstånd och hackiga Internetuppkopplingar. Jag kan inte göra något åt avstånden, men jag vill vara med och säkerställa att infrastrukturen fungerar så bra det bara är möjligt, oavsett om man bor i centrum eller ute i skärgården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

För mig är det en självklarhet att man bygger för att det ska hålla. Oljepannans tid är förbi sedan länge och torven är på väg mot samma öde. Förnybara uppvärmningsmetoder betalar sig själva på allt kortare tid för varje år som går, och vi borde göra ett bättre jobb med att marknadsföra statens understöd för byte till miljövänligare uppvärmningsmetoder.

Med långsiktiga planeringar och investeringar i kommunala nybyggen förbättrar vi luften både inne och ute. Med det får man igång en kedjeeffekt som leder till mindre belastning på hälsovården, högre produktivitet och välmående invånare. För att inte tala om de summor vi skulle spara på att inte behöva riva byggnader vart och vartannat år.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Ingen kan allt, men alla kan något. En central del av fungerande service i byarna är de små entreprenörernas förmåga att identifiera något de är bra på och sälja sitt kunnande i form av varor eller tjänster till en målgrupp.

Du kanske är duktig på att bygga terrasser, baka limpor, röka fisk, installera hemelektronik eller reparera möbler? Eller så har du ett stort urval verktyg i ditt garage som du kan tänka dig att hyra ut? Jag har hört många exempel på företag som aldrig har lämnat idéstadiet, men de förtjänar att utvecklas vidare.

Alla kan bli företagare. Fastän man bara bedriver verksamhet en dag i veckan gör man ändå en stor insats för sin omgivning. Här är också den digitala infrastrukturen med tillhörande kunnande viktigt för att man ska nå ut till kunderna.

Läs mer i vårt valprogram ›