Uno Holmström

19

"Vi skall kunna bo och verka i alla delar av kommunen. Tilsammans skall vi se framåt. Utmaningar bearbetas till bästa möjliga resultat. "

Har jobbat med jord-skogsbruk, pälsdjur, industri, transportbranschen, livsmedel. De senaste 29 åren med människans livsmiljö, som hälsoinspektör.
Lång erfarenhet av kommunala ärenden, både som tjänsteman och förtroendevald.
Varit aktiv i brandkåren.
Bor i Oravais, motioner, spelar petanque.

Namn: Uno Holmström
Födelseår: 1951
Kommun: Vörå
Hemort: Oravais
Titel: Pensionär
E-post: uno.holmstrom@hotmail.com
Tel: 0504092761