Hans-Anders Unnérus

44

"Jag vill att min hemkommun Ingå är seniorvänlig, klimatprogressiv och företagarvänlig"

Jag är pensionär, överläkare i gynekologi i Lojo och har skött hemgården Marieberg i Ingå som jordbrukare. Familjen :
har fyra barn och tio barnbarn.
Jag har varit med i grundtrygghetsnämnden i 8 år , bor på
hemgården 10 km från kyrkan i Ingå.

Namn: Hans-Anders Unnérus
Födelseår: 1942
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå
Titel: pensionerad läkare,gynekolog,överläkare
E-post: marieberg_gard@hotmail.com
Tel: 0503471521

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Jag vill arbeta för hela samhällets välmående, men seniorernas rättigheter och möjligheter till ett berikande liv bör säkerställas. Den kommande Sote- organisationens konsekvenser för de små kommunerna och speciellt de svenskspråkigigas rättigheter är i fara. I klimatfrågan har alla medlemmar i samhället ett ansvar och alla bör dra sitt strå till stacken.

Läs mer i vårt valprogram ›