Ulla-Maj Salin

"Till val för ett välmående självständigt Korsholm "

Jag
..är glad pensionär sedan 2013 med ett förflutet inom vården.
..bor i min födelseby Kvevlax tillsammans med min man, "älskar min hembygd", värnar om traditioner och talar gärna en genuin "KvievLaks"-dialekt.
..är till utbildningen sjukskötare med vidareutbildning inom psykiatrisk sjukvård, hälsovård, administration och ledarskap.
..har arbetat som sjukskötare, avdelningsskötare och överskötare på Roparnäs mentalsjukhus, som projektarbetare inom demensvården i Korsholm och som föreståndare på Fylgia i Vasa - ett privat servicehem för äldre.
...är samhällsintresserad och har varit med i kommunalpolitiken i Korsholm i en följd sedan 1993 med inriktning i huvudsak på social- och hälsovårdsfrågor, f.n. ordförande för socialnämnden.
... är aktiv i ett flertal föreningar, bl.a. ordförande för Kvevlax Hembygdsförening, är intresserad av språk, läsning, körsång, trädgård, daglig motion och uteliv.

Namn: Ulla-Maj Salin
Födelseår: 1944
Kommun: Korsholm
Hemort: Kvevlax
Titel: Pensionär
E-post: ulla-maj.salin@netikka.fi
Tel: 0504909034
Medlem i :