Ulf Kjerin

73

"Arbetar för den äldre befolkningens service och rättigheter."

Har levt hela mitt liv i Kyrkslätt. Har mitt fjärde pensionärs år på gång. Är gift och har tre barn och fyra barnbarn.

Har varit kommunfullmäktig sedan år 1997 på olika poster,
till exempel Kommunfullmäktiges ordförande, Kommunstyrelsens viceordförande samt ordförande för Hälsovårdsnämnden.

Namn: Ulf Kjerin
Födelseår: 1952
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: LAPPBÖLE
Titel: Försäkringsmäklare Pensionär
E-post: ulf.kjerin@gmail.com
Tel: 0505726886
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Seniorernas liv är till största delen ett normalt liv trots det att samhället vill se seniorerna enbart som hälsovårds- och omsorgskostnader.

Jag vill att kommunen satsar på den äldre befokningens rätt till jämbördig service med övriga befolkningsgrupper med skräddarsydda lösningar till fritid och motionsverksamhet samt rehabiliteringsmöjligheter med "låg tröskel"

Föreningar med seniorverksamhet skall stödas på samma villkor som idrottsföreningarna.

Kyrkslätt skall vara landets
seniorvänligaste kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

God service för kommuninnevånarna kräver en stark och balanserad ekonomi och utveckling.

Det här bör vara ett tyngdpunktsområde för kommande valperiod.
Det får inte betyda långa nedskärningslistor utan ett starkare näringsliv med inflyttning av nya goda skattebetalare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

De äldre behöver skräddarsydda boendelösningar med den service hen behöver
när den dagen kommer.
Barnen behöver den nya Winellska skolan i Gesterby där 85 % av de svenskspråkiga barnen går.
Vårt kulturutbud bör både stärkas och breddas, det stärker vår själ men också vår kropp.
Motionsmöjligheterna bör utvecklas för hela befolkningen även för de som motionerar i rehabiliterande syfte eller för att må bra.
Vi skall ha trevligt tillsammans i våra föreningar.

Läs mer i vårt valprogram ›