Ingrid Träskman

43

"Jag vill jobba för hela Ingå men är speciellt intresserad av planering, näringsliv och ungdomars situation."

Jag är jordbrukare med grönsaksodling som specialitet. För att upprätthålla kontakten till yngre generationer har jag sommartid Ingåungdomar på jobb och vintertid vikarierar jag som lärare eller skolgångshandledare. Utom mitt engagemang i kommunalpolitiken avsätter jag mycket tid påförtroendeuppdrag inom olika odlarorganisationer.

Namn: Ingrid Träskman
Födelseår: 1958
Kommun: Ingå
Hemort: Ingå
Titel: jordbrukare

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Det ska finnas möjlighet att bo ute på glesbygden men också hyresbostäder i centrum, speciellt för unga vuxna

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungdomar ska ha möjlighet till god, lättillgänglig utbildning, vettiga fritidssysselsättningar och möjlighet till egen bostad på hemorten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En god ekonomi är grunden för kommunens möjlighet att ta hand om sina invånare. Ett bra företagarklimat genererar arbetsplatser.

Läs mer i vårt valprogram ›