Anna-Karin Tötterman

77

"DRIVKRAFT – BILDNING – FÖRETAGANDE– FÖR VÅRT ÅBO"

Jag är ordförande för SFP i Åbo och ställer första gången upp i ett kommunalval för jag vill med min drivkraft och fräscha tag jobba för ett attraktivt och växande Åbo med ett gott företagsklimat och ett gediget utbildningsväsende. Ett bildat samhälle och ett vitalt näringsliv är grundförutsättningar för att vi kan behålla vårt välfärdssamhälle och erbjuda en god och jämlik service till invånarna i Åbo.

Jag är en frånskild tvåbarnsmamma med två pojkar i skolåldern. Jag är född och uppvuxen i en företagarfamilj i Jakobstad men har bott i Åbo sedan 1997. Jag och mina barn har nyligen flyttat in en lägenhet i centrum av Åbo. Jag är pol.lic. och hum.kand. och har studerat bl.a. informationsvetenskap och allmän historia vid Åbo Akademi. Jag arbetar som planerare vid Åbo Akademi och har under årens lopp arbetat med undervisning, forskning och administration vid Åbo Akademi samt arbetat som bibliotekarie vid Åbo hovrättsbibliotek. De två senaste åren har jag varit medarrangör till Konstens natt på svenska i Åbo. Förutom att jag är ordförande för kommunorganisationen SFP i Åbo är jag också vice ordförande i SFP i Egentliga Finland och medlem i SFP:s partifullmäktige.

Namn: Anna-Karin Tötterman
Födelseår: 1978
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Internationaliseringskoordinator, pol.lic., ordförande för SFP i Åbo
E-post: annakarin.totterman@gmail.com
Tel: 0505892445
Medlem i :

Viktiga politiska frågor