Christer Tonberg

132

"Jakobstad, hållbarhetens framtidsstad. "

- hållbar ekonomi
- hållbar miljö
- hållbar trygghet från barn till ålderdom
- hållbar planering och hållbart byggande
- hållbart och mångsidigt kulturliv

Jag ställer upp i kommunalvalet för femte gången. Under de sexton gångna åren har jag fått en bred erfarenhet i kommunalt beslutsfattande.

Förutom fyra valperioder i stadsfullmäktige har jag i perioder suttit som ledamot i bland annat tekniska nämnden, social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden, kultursektionen, SÖFUK kulturnämnd, samt som förtroendeman i Svenska Kulturfonden (väljs av SFPs styrelse).

Namn: Christer Tonberg
Kommun: Jakobstad
Titel: Pensionerad lantmätare