Tommy Björklund

59

"Vi hjälps åt!"

Jag är Tommy Björklund. Jag är gift med Annika och vi har fyra barn. Vi har två egna barn och vi har även fått äran att ta hand om två fosterbarn i snart nio år, som är placerade i familjevård hos oss. Våra barn är nu 10, 11, 12 och 16 år gamla. Idag jobbar jag som HR-chef på Ekeri. Med andra ord, får jag ha hand om personalen och tillsammans med förmän, ledning och arbetskamrater hjälps vi åt så att alla skall ha den bästa möjliga arbetsplats. Näringslivet behöver kunnig arbetskraft som trivs på sitt arbete.

Jag har nu jobbat tre år på Ekeri, men innan dess arbetade jag 12 år som lärare på YA och närvårdarutbildningen. Kontakten med studerande, jag fick under de åren, gav mig ett stort mervärde att förstå individen och mångfalden i vårt samhälle. Utbildning är en av de viktigaste byggstenarna för demokratiskt samhälle. Jag vill arbeta för att skola och utbildning på olika nivåer ska ges de bästa förutsättningarna att verka.

Under min tid som lärare avlade jag en pol. mag. examen med inriktning socialpolitik. Tack vare den utbildningen fick jag fördjupa mig i bland annat barnskydd och sociala frågor. Jag ser min uppgift som kandidat i valet, att tillsammans hjälpas åt för att nå de mål som vi själva ställer, eller som samhället vill att vi skall uppnå. Sällan åstadkommer vi något ensamma, vi hjälps åt! Tillsammans gör vi skillnad!

Annos ein heilt vanlian Essebo, jag kajakar gärna i Esse skärgård (Esse åge) eller så närturistar jag i nejdens skogar. Och regniga dagar håller jag gärna till i snickerboa här hemma.

Namn: Tommy Björklund
Födelseår: 1972
Kommun: Pedersöre
Hemort: Esse, Pedersöre
Titel: HR-chef

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Det skall vara enkelt att etablera nya företag i kommunen. Genom smidig byråkrati och gott samarbete mellan yrkesutbildning och näringsliv kan vi säkerställa en ekonomisk utveckling som gynnar den enskilda individen. Företagen i kommunen spelar en viktig roll när nya jobb skall skapas. Arbete skall löna sig. Beskattningen bör vara internationellt konkurrenskraftig. Köpkraften bibehålls och stärks genom att inte skärpa skatterna företagande, arbete och pensioner. Lantbruk och primärnäringar är grundläggande när det gäller den finländska nationalekonomin och vår förmåga att vara självförsörjande. Vi hjälps åt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

En högklassig pedagogik och skola är grunden till ett framgångsrikt samhälle. Skolan måste därför ges tillräckliga resurser. Alla barn och unga skall ha rätt till en trygg och jämlik skola där ingen skiljer ut. Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och bör därför garanteras. Både skolmiljön och vägen till skolan skall vara trygga för alla. Vi hjälps åt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Varje invånare skall ha rätt till en god omsorg i alla livsskeden. Det är viktigt att det finns stödtjänster för alla som behöver det. Alla invånare skall känna sig trygga, genom att veta, att det finns en högklassig äldreomsorg den dag man behöver det. Vi hjälps åt!

Läs mer i vårt valprogram ›