Tom Liljestrand

"Ett tryggt val, van att ta ansvar!"

Gift sedan 35 år tillbaks med Ann, som är laboratorieskötare på Nim-Med i Borgå. Vi har 3 vuxna döttrar och snart 4 barnbarn.
Jag är inte aktiv lantbrukare längre då generationsväxling skett på vår gård men deltar i jordbruksarbetet vid sidan av min företagsverksamhet.
Samhällsfrågor har alltid intresserat mej och har därför haft många olika förtroendeuppdrag, både kommunala, kooperativa och i bolag.
Lovisa är nu i en intressant utvecklingsfas med stora utmaningar och jag tror att jag med min erfarenhet kunde ge mervärde ännu kommande period.

Namn: Tom Liljestrand
Födelseår: 1960
Kommun: Lovisa
Hemort: Liljendal
Titel: Agrolog / landsbygdsföretagare
E-post: tom.liljestrand@liljenet.fi
Tel: 0400 496206

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ansvarsfull ekonomisk politik har alltid gällt för mej, då ekonomin är i balans kan servicen till kommuninvånarna bäst tryggas.
En aktiv näringslivspolitik tryggar våra företags utvecklings- och verksamhetsförutsättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Drottningstranden och bostadsmässan 2023 är nu stadens stora satsning men också andra bostadstomter bör nu göras mera lockande och marknadsföras aktivare. Landsbygdens dragkraft ökar och bör utnyttjas, Lovisa behöver tillväxt på bred front. Vi har attraktiva byar med ännu gott serviceutbud som skulle tryggas med mera nya invånare. Allmänna grönområden i byarna måste också skötas bättre.
2010-2017 byggdes flera hyresradhus i byacentran, dessa erbjuder bra boende för t.ex våra företags arbetstagare och andra potentiella inflyttare. Nya höghus är nu aktuella för Lovisa Bostäder Ab, där jag för tillfället är viceordförande i styrelsen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Social- och hälsovårdsreformen medför 2023 stor förändring för vården och kommunerna. Att det blev ett eget välfärdsområde för östra Nyland är bra men hur vården och servicenätet förverkligas bör nu bevakas. Planeringen har inletts och inkommande år är avgörande hur servicen tryggas. Jag tror att jag med mina kontakter och nätverk kan påverka detta till förmån för våra kommuninvånare.

Läs mer i vårt valprogram ›