Tom Liljestrand

24

"Ett tryggt val - van att ta ansvar!"

Gift sedan 35 år tillbaks med Ann, som är laboratorieskötare på Nim-Med i Borgå. Vi har 3 vuxna döttrar och snart 4 barnbarn.
Jag är inte aktiv lantbrukare längre då generationsväxling skett på vår gård men deltar i jordbruksarbetet vid sidan av min företagsverksamhet.
Samhällsfrågor har alltid intresserat mej och har därför haft många olika förtroendeuppdrag, både kommunala, kooperativa och i bolag. Jag är för tillfället i fullmäktige och ordförande för stadsstyrelsen.
Lovisa är nu i en utvecklingsfas med stora utmaningar och jag tror att jag med min erfarenhet kan ge mervärde ännu kommande period.

Namn: Tom Liljestrand
Födelseår: 1960
Kommun: Lovisa
Hemort: Liljendal
Titel: Agrolog / landsbygdsföretagare
E-post: tom.liljestrand@liljenet.fi
Tel: 0400 496206

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ansvarsfull ekonomisk politik har alltid gällt för mej, då ekonomin är i balans kan servicen till kommuninvånarna bäst tryggas.
En aktiv näringslivspolitik tryggar våra företags utvecklings- och verksamhetsförutsättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Drottningstranden och bostadsmässan 2023 är nu stadens stora satsning men också andra bostadstomter bör nu göras mera lockande och marknadsföras aktivare. Landsbygdens dragkraft är ökande och bör utnyttjas, Lovisa behöver tillväxt på bred front. Vi har attraktiva byar med ännu gott serviceutbud som skulle tryggas med mera nya invånare. Allmänna grönområden i byarna måste också skötas bättre.
2010-2017 byggdes flera hyresradhus i byacentran, dessa erbjuder bra boende för t.ex våra företags arbetstagare och andra potentiella inflyttare. Ett nytt höghus är nu aktuellt för Lovisa Bostäder Ab, där jag för tillfället är viceordförande i styrelsen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Den föreslagna social- och hälsovårdsreformen medför 2023 stor förändring för vården och kommunerna. Att det föreslås ett eget välfärdsområde för östra Nyland är bra men hur svenskspråkiga vården och servicenätet förverkligas bör nu bevakas. Planeringen har inletts och inkommande år är avgörande hur servicen tryggas. Som medlem i den politiska styrgruppen har jag föreslagit att en mobil hälsostation allvarligt borde funderas på att tas i bruk i vårt nya vidsträckta välfärdsområde. Till våra större byacentran skulle då på nytt regelbundet kunna erbjudas hälsovårdsstjänster. Motsvarande planerades redan i kommunfusionsutredningen för Östra Nyland åren 2013-14, i vars styrgrupp jag då deltog i egenskap av stadsstyrelseordförande.

Läs mer i vårt valprogram ›