Tom Kullberg

16

"För ett trivsamt Hangö - året om"

Jag är diplomingenjör och far, har en internationell karriär inom ICT-industrin bakom mig. Jag står för en attraktiv miljö, företagande och tryggad tvåspråkig service - nu och i framtiden.

Jag vill se arbetsmöjligheter, stadsbild, aktiviteter, förbindelser, utbildning, social- och hälsovård utvecklas så att allt fler vill bo och stanna i vår unika stad.

Deltidsboende, distansarbetare, arbetskraftsinvandring och besökare kan alla gynna vårt näringsliv, befolkningsutvecklingen och turismen.

Jag vill se turistmålet Hangö utvecklas, även som en del av skärgården och Svenskfinland.

Styrelsemedlem, Sfp Hangö
Kandidat till fullmäktige och Svenska Finlands folkting

Namn: Tom Kullberg
Födelseår: 1963
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
Titel: Diplomingenjör

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Bygg vackert, bevara det gamla och värna om en hållbar utveckling!

Vi ska vårda och bygga vidare på den unika miljön i Hangö. Villorna, magasinen, båthusen, kulturhistorien, naturen, stränderna och hamnarna hör till Hangö nu och i framtiden.

Byggnadsstilen ska helst följa den klassiska Hangötraditionen. Miljöer som går förlorade får vi inte tillbaka.

Stränder och natur ska vara tillgängliga för alla - på ett hållbart vis.

Tänk på stadens attraktivitet, inte bara ur ett västnyländskt eller finländskt perspektiv, tänk internationellt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Välkomna distansarbetare, deltidsboende och företagare, utred och beakta deras behov. Ett startup center och co-working space kunde få fart på etableringar.

Hamnarna, turismen och förnybar energi har sin plats, men se också potentialen i t.ex. ICT- och servicebranscherna, även på distans. Fokusera vidare där tvåspråkigheten ger mervärde.

Tänk stort och galet, t.ex. ett unikt upplevelsebad eller en äventyrspark i internationell klass skulle vara fint.

Lappvik har lidit mycket av förlorade arbetsplatser och bör beaktas då företagande, trivsel och turism utvecklas.

Arbetsrelaterad invandring ska aktivt stödas och nyfinländare integreras och inkluderas i näringslivet, på svenska eller finska. Svenskan förbinder sannolikt mer just till starkt svenskspråkiga Västnyland och gör att folk stannar i regionen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Direkt tågtrafik till storstäderna, en säker och smidig landsvägstrafik ja, men se möjligheterna även i passagerartrafik sjövägen.

Samarbeta med Västnyland, Åboland och Åland för att etablera skärgården och Svenskfinland som turistmål.

Tänk om Hangö var "på vägen" i stället för en ändpunkt?

Södra Åboland är närmare Hangö än Åbo. Dagö och Ösel är närmare Hangö än Tallinn. Åland, Stockholmsregionen/Roslagen och Gotland är alla nära just sjövägen.

Fler inkvarteringsmöjligheter medför också nya arbetsplatser och invånare.

Ja, tänk stort och lite galet!

Läs mer i vårt valprogram ›