Tom Karlemo

18

"Borta bra men hemma i Grani bäst!"

Jag är en aktiv mångsysslare och bott mer eller mindre sedan barnsben i Grani. Till utbildningen är jag skeppsbyggnadsingenjör men varit sysselsat främst som försäljare inom IT-branschen. Jag har även jobbat bla. på Grankulla Stads underhållsavdelning samt som skidlärare i Granibacken. För tillfället sitter jag som förtroendevald i Grankulla Svenska Församlings församlingsråd. Jag är pappa till två fullvuxna söner, aktiv inom idrott och musik samt rör mig mycket i natur och skärgård. Miljöfrågor är viktiga för mig och jag vill bibehålla Grankulla som en grönskande villastad.

Namn: Tom Karlemo
Födelseår: 1962
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Ingenjör
E-post: tom@karlemo.com
Tel: 0405208020

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi ligger som grund för en väl fungerande kommun. Det är även viktigt att vi värnar om vår mångsidiga företagskultur som erbjuder högklassig lokal service. Staden bör stöda och göra det möjligt för företag att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare är sunda och lyckliga. Alla bör kunna känna sig trygga och få sin röst hörd. För mig är det viktigt att vi har en välfungerande och tillgänglig basservice på våra båda inhemska språk.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

I Grankulla är det lätt att motionera och röra på sig på grund av det rikliga utbudet av välskötta idrottsanläggningar och lekplatser. Som beslutsfattare vill jag aktivt vara med och utveckla denna verksamhet för att möta kommuninvånarnas olika behov och önskemål.

Läs mer i vårt valprogram ›