Tom Holmén

61

"Hitta möjligheter, samla information, analysera, besluta, ompröva vid behov."

Västanfjärd är mitt hem sedan sex år tillbaka.

Min mor är född i Gräggnäs och min farfarsfar i Dalkarby, så jag är ett slags återflyttare till Kimitoön. Men när jag var ett år gammal flyttade mina föräldrar till Sverige, och vidare ut i världen. Jag kom alltså att bo och gå i skola i många olika samhällen, Egypten, Jugoslavien, Turkiet, Brasilien, för att nämna några.

I USA tog jag min universitetsexamen och började sedan jobba med datateknik för LM Ericsson i Sverige, Mexico, Australien, Canada, USA, och senast i Indien. Från att jobba med felsökning i programvara utvecklades arbetsuppgifterna vartefter till intern konsultverksamhet, ekonomi och personalfrågor.

Efter sex underbara år som pensionär i Västanfjärd vill jag nu med mina erfarenheter göra något mera för Kimitoön än att bygga och måla och städa på talko, spela sommarteater och frivilligjobba på bibban.

Namn: Tom Holmén
Födelseår: 1950
Kommun: Kimitoön
Hemort: Västanfjärd
Titel: Pensionär
E-post: toguho@gmail.com
Tel: +358449475436

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

När barn, unga, vuxna och gamla, urinvånare och inflyttare mår bra och är lyckliga, då fungerar samhället. Politikernas ansvar är att se till att alla får sina behov av hälsa, utbildning, kultur o.sv. tillgodosedda inom de ekonomiska ramar vi har.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Om jordens klimat och miljön skadas för mycket är allt annat sekundärt. Vårt ansvar på Kimitoön är att visa att vi kan tillhandahålla klimatsmart infrastruktur och tjänster som en förebild för andra kommuner, regioner och länder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Seniorer är ett tillväxtområde och vi borde satsa på att locka flera till Kimitoön för att få en kritisk massa som möjliggör lokal serviceinfrastruktur och lokala arbetstillfällen.

Läs mer i vårt valprogram ›