Sebastian Tolvanen

57

"Jag vill jobba för ett livskraftigt och välmående kommun. Jag vill även arbeta för kvaliteten och tillgängligheten på social och hälsovården, samt utbildningen. Raseborg bör även utvecklas för att locka nya invånare och investeringar."

Nyligen färdigexaminerad sjukskötare. Styrelsemedlem i Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf (Utbildningspolitik, finansiering och strukturer). Föreningsaktiv med olika förtroendeuppdrag. Gillar naturen, idrott och olika aktiviteter. Vill arbeta för en bättre framtid.

Namn: Sebastian Tolvanen
Födelseår: 1996
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Sjukskötare
E-post: sebastian.tolvanen@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill utveckla social och hälsovården till ett hållbart och fungerande verksamhet där alla har tillgång till en god vård. Mera satsningar på förebyggande verksamhet i hälsovården, ungdomsarbete, missbrukarvården och socialvården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Genom att utveckla kommunen kan vi locka till oss nya invånare och investeringar. Ekonomin bör arbetas till en hållbar nivå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Raseborg bör erbjuda idrotts och motionstjänster för att förbättra folkhälsan. Tjänster och utbud med låg tröskel bör utvecklas och ökas. Detta gäller alla åldersgrupper.

Läs mer i vårt valprogram ›