Maria Tokou

21

Jag är en samhällsengagerad 25-åring. Uppväxt i Terjärv, numera bosatt i Kronoby med min fästman Tobias, vår hundvalp och två katter. Jag har tradenomexamen och jobbar som kanslist på förvaltningsavdelningen på Pedersöre kommun.

Jag har alltid haft ett stort intresse för samhällsfrågor och det är något som flitigt diskuterats där hemma under min uppväxt. Mitt intresse att vara med och få påverka min omgivning fick sin början i elevkåren i högstadiet. Jag fortsatte i elevkåren i gymnasiet och när jag började studera engagerade jag mig i Yrkeshögskolan Novias studerandekår - Novium.

Efter studierna och mina år i Novium tog jag klivet från studerandes intressebevakning till politiken. Nu har jag flera uppdrag inom Sfp både lokalt och på riksnivå.

Jag är också aktiv inom ungdomsföreningsrörelsen. För mig går politiken och föreningslivet hand i hand. I båda jobbar vi för att göra vårt samhälle bättre och för invånarnas välmående.

På min fritid tycker jag om att umgås med min familj och vänner, gå på promenader med hunden och musicera. På sommaren är jag ute på sjön så mycket jag bara hinner.

- Varför ställer jag upp i kommunalvalet?

Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill ge de unga i vår kommun en röst i beslutsfattandet.

- Vad vill jag arbeta för i kommunen?

Välmående kommuninvånare och ett livskraftigt Kronoby 💕

Jag tror starkt på landsbygden och vill arbeta för goda förutsättningar att bo och verka här även i framtiden, hålla våra byar levande och locka tillbaka ungdomar till kommunen efter studierna. Jag vill hellre utveckla än avveckla!

Trygghet i livets alla skeden. För mig betyder det att vi ska ha tillgång till service och vård på vårt modersmål, en högklassig äldreomsorg i egen kommun, trygg skolmiljö och trygga vägar.

Jag vill också att kommunen satsar mera på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Satsningar på motion, kultur och ett aktivt föreningsliv skapar välmående, gemenskap och håller kommunen livskraftig och trivsam.

I fråga om vårdreformen är det självklart för mig att Kronoby ska fortsätta som en självständig kommun i landskapet Österbotten och ordna vården och räddningsväsendet genom avtal med Mellersta Österbotten. Den lösningen anser jag är mest fördelaktig för Kronoby. Det finns många svåra frågor gällande vårdreformen, men så är det alltid när stora reformer som denna ska genomföras. Enkla lösningar på svåra frågor är sällan de bästa och ett landskapsbyte omfattar så mycket mera än bara vård och räddningsväsendet.

Mina förtroendeuppdrag:
Medlem i Sfp:s partifullmäktige
Viceordförande för Svensk Ungdom i Österbotten
Medlem i Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott
Styrelsemedlem i Sfp i Kronobys kommunorganisation
Sekreterare för Sfp:s lokalavdelning i Kronoby
Styrelsemedlem i Svenska Österbottens Ungdomsförbund
Styrelsemedlem i Kronoby ungdomsförening

Namn: Maria Tokou
Födelseår: 1995
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Kanslist, tradenom
E-post: mariatokou@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor