Maria Tokou

Jag är en samhällsengagerad 25-åring. Uppväxt i Terjärv, numera bosatt i Kronoby med min fästman Tobias, vår hundvalp och två katter. Jag är utbildad tradenom och jobbar som kanslist på förvaltningsavdelningen på Pedersöre kommun.

Jag är aktiv inom SFP, SU och ungdomsföreningsverksamhet. Jag bryr mig om min omgivning, är inte rädd för att ta på mig ansvar och jobbar målmedvetet för det jag tror på.

På min fritid tycker jag om att umgås med min familj och vänner, gå på promenader med hunden och musicera. På sommaren är jag ute på sjön så mycket jag bara hinner.

Mina förtroendeuppdrag:
Medlem i Sfp:s partifullmäktige
Viceordförande för SU i Österbotten
Medlem i Svensk Ungdoms jämställdhetsutskott
Styrelsemedlem i Sfp i Kronobys kommunorganisation
Sekreterare för Sfp:s lokalavdelning i Kronoby
1:a ringens representant i styrelsen för SÖU
Styrelsemedlem i Kronoby ungdoms- & nykterhetsförening

Namn: Maria Tokou
Födelseår: 1995
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Kanslist, tradenom
E-post: mariatokou@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor