Tina Östling

34

Jag heter Tina Östling, 52 år, gift med tre vuxna barn. Jag är närvårdare och studerar på heltid till sjuksköterska, men hoppar in och jobbar då det behövs på min tidigare arbetsplats. Har varit företagare både i Finland och i Sverige.

Namn: Tina Östling
Födelseår: 1969
Kommun: Korsnäs
Hemort: Korsnäs
Titel: Närvårdare (sjukskötarstuderande)

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företagande och sysselsättning. Korsnäs är en liten kommun och utan företagande och sysselsättning inom kommunen, kommer det inte att finnas en egen kommun som heter Korsnäs. Vi, har varit duktiga på att skaffa jobb åt oss själva, genom företagande inom t ex växthus- och pälsnäring. Tiderna förändras och vi blir tvungna att försöka hitta andra näringar som ska hjälpa till och hålla Korsnäs igång. Något som jag tycker är (åtminstone för mig själv) en stor nackdel är att många av oss i Korsnäs inte är så bra på det finska språket. Detta kan också bli ett hinder för företagande, om man är väldigt osäker på finskan. Därför skulle jag vilja att man hade gemensamt dagis för svensk- och finskspråkiga barn, så att barnen i så tidig ålder som möjligt, lärde sig båda språken (gäller ju också omsvängt för finskspråkiga barn att lära sig svenska), detta skulle underlätta mycket för barnen i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare
Jag arbetar inom vården som närvårdare och håller på och studerar till sjukskötare. Jag tycker att sjuk-och hälsovården blivit sämre att ta hand om sina kommuninvånare. Det kan kännas invecklat bara att få en tid till en sjukskötare eller läkare, mycket information kan finnas på hemsidor, telefonnummer vart man ska ringa borde bättre märkas ut kan jag tycka. Jag är ju själv inom vården och jag ska försöka påverka så mycket jag kan för att vården ska bli bättre för alla åldersgrupper.

Läs mer i vårt valprogram ›