Tina Axen

15

"Öppenhet, samarbete, sund ekonomi-dessa tre vill jag jobba för."

Jag är född och uppvuxen i Åbo. Flyttat till Houtskär år 1984. Gift med Uffe, vi har en son med hustru och fyra barnbarn som också bor i Houtskär. Har alltid varit intresserad av samhället och har i många perioder varit förtroendevald bl.a. i kommunstyrelsen under Houtskärs självständiga tid. Första perioden efter sammanslagningen var jag ledamot i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Efter det har jag pausat ifrån dessa sammanhang, men nu är jag mogen för ett större engagemang igen. Min hemort Houtskär är för mig livskvalitet. Föredrar det framom kvantitet. Bakom knuten finns de rätta elementen där jag trivs bäst; skogen, havet, ja naturen i sin helhet.

Namn: Tina Axen
Födelseår: 1963
Kommun: Pargas
Hemort: Houtskär
Titel: Bokförare/bankfunktionär
E-post: tina.axen@gmail.com
Tel: 0400480528

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Dethär är en självklar sak för att ett samhälle skall fungera. Jag vill att vi i Pargas stad skall skapa en företagsvänlig anda och skapa förutsättningar för företag att kunna jobba. Då det är fråga om upphandlingar skall större sådana spjälkas upp i mindre delar så att lokala, mindre företag har möjlighet att offerera. Allt dethär skapar arbetsplatser och inkomster för staden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Staden bör ha ett stort intresse av att färjor och förbindelsebåtar fyller sin uppgift. Stor aktivitet gentemot NTM-centralen är en nödvändighet och dessa ärenden bör bevakas.

Fungerande nät är avgörande för att arbete som bygger på uppkoppling skall lyckas. Distansarbete blir allt vanligare och medför att deltidsboende jobbar från sommarbostaden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Ett välmående skapas av att man lyssnar och tar till sig noggrannt av vad kommuninvånarna vill och i mån av möjlighet göra beslut utgående från det. Klart att allt inte kan uppfyllas men man måste kunna förklara i klartext varför det inte går. Ett tänk utanför boxen är inte så tokigt.

Jag vill också sträva till att samarbeta över partigränserna. Det tror jag att ger en tyngd för besluten och blir lättare för invånarna att acceptera.

Läs mer i vårt valprogram ›