Tiina Kujala

614

" Esbo ska vara en trivsam, konkurrenskraftig och jämställd stad!"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Tiina Kujala
Födelseår: 1963
Kommun: Esbo
Hemort: Suna
Titel: Ekon. mag. yrkeslärare, verksamhetsledare
E-post: tiina@tiinakujala.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor