Ida Thomsen

266

"Tillsammans gör vi Pori till ett öppet och bra samhälle att leva i, nu och i framtiden"

Jag är en 36-årig mamma och ingenjör, som inte förordar obligatoriskt svenska, men uppmuntrar alla att utforska möjligheterna med tvåspråkighet.

Industri, miljö och lärande är saker som jag har utbildning, erfarenhet och insikt i. Det finns mycket potential i Pori och det är bra att bo här - jag vill se till att det blir så även i framtiden

Namn: Ida Thomsen
Födelseår: 1984
Kommun: Björneborg
Hemort: Pori
Titel: miljö- och säkerhetschef, Diplomingenjör
Tel: 0408287276

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Vi behöver ett samhälle där hård byråkrati inte hindrar eller avskräcker entreprenörskap. Pori måste vara en stad där entreprenörskap och arbete är värdefullt. Det ska kännas meningsfullt att betala skatt och lagstiftningen måste stödja entreprenörskap.

Sysselsättning är starkt kopplad till livslångt lärande. Ett gratis universitet för finländare är en mycket viktig resurs som hjälper oss att säkerställa anställning av begåvade ungdomar inom de områden de har passion för. På en ständigt föränderlig arbetsmarknad är det viktigt att garantera tillgång till vidareutbildning för att återanställa. Dessutom garanterar lokal högre utbildning en arbetskraft som är utbildad särskilt för Satakuntas näringsliv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Småbarnspedagogik

Förskoleundervisning är mycket viktigt för barns utveckling, sociala färdigheter och inlärningsförmåga. I Danmark, till exempel, finns det en övertygelse om barns behov att börja på ett daghem så snart det blir 1 år - baserat på ovan nämnda aspekter.

Möjligheten till högkvalitativ utbildning i förskolan ger flexibilitet för att förena familj och arbete samt stärker kvinnornas ställning i arbetslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Global uppvärmning är ett faktum och var och en av oss måste arbeta för att våra barn och barnbarn ska kunna njuta av planeten som den är nu.

En klimatsmart kommun är möjlig när t.ex.
- vi ökar mängden laddstationer för elbilar och antalet tankningspunkter för biogasbilar.
- vi stödjer uppgradering av småhus för att bli mer energieffektiva.
- vi utvecklar trafikinfrastrukturen för att möjliggöra smidig cykling och ett verkligt lönsamt alternativ till pendling.
- vi uppgraderar kollektivtrafiken till en modern och lönsam nivå.

Läs mer i vårt valprogram ›