Thomas Söderlund

26

"Jobbar för utveckling, inte avveckling!"

-Slöjdlärare/landsbygdsföretagare
- 48 år
-2 barn(18/16år)

Namn: Thomas Söderlund
Födelseår: 1973
Kommun: Kristinestad
Hemort: Tjöck
Titel: Slöjdlärare/landsbygdsföretagare
Tel: 050-5534074

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Företag/företagare och sysselsättning är en av de viktigaste sakerna för att allting annat skall fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi och ett fungerande näringsliv är grunden för en trygg framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›