Thomas Knipström

13

Sjukskötarstuderande från Korsbäck i Kristinestad.
Till familjen hör sambo och ett barn, 6 katter, 2 hundar, 1 kanin och en dvärghamster.
Utanför studierna går fritiden till familj och musik.

Namn: Thomas Knipström
Födelseår: 1989
Kommun: Kristinestad
Hemort: Korsbäck
Titel: Studerande
E-post: Thomas.knipstrom@gmail.com

Viktiga politiska frågor