Peter Thölix

69

"Korsholm vår kommun."

Jordbrukare snart pensionär hemma i Tölby
Invald i nuvarande fullmäktige.
Fungerat som ordförande i byggnadsnämden .
Fortfarande intresserad av samhällsutveckling.

Namn: Peter Thölix
Födelseår: 1954
Kommun: Korsholm
Hemort: Tölby
Titel: Jordbrukare
E-post: peter.tholix@agrolink.fi
Tel: +358505859593

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

För att locka familjer att flytta till eller att stanna
kvar i Korsholm behöver vi ha tillgång till
attraktiva tomter i hela kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Har vi innevånare som trivs och mår bra ger det
en positiv bild av kommunen.
Vilket i sin tur lockar fler att flytta hit.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

En kommun som bryr sig om sina företagare och
förstår att värdesätta dem ,skapar också en god
sysselsättning.

Läs mer i vårt valprogram ›