Jens Tegengren

44

"Jag vill arbeta för de ungas röst! Haluan toimia nuorten äänenä!"

Utåtriktad, bestämd och aktiv inom många organisationer. Jag vill vara med och påverka, eftersom jag på så sätt känner att jag åtminstone försökt förbättra världen.
Ulospäin suuntautunut, päättäväinen ja monessa mukana. Haluan olla mukana vaikuttamassa, koska silloin saan ainakin tunteen että olen ainakin yrittänyt vaikuttaa maailman parantamiseen

Namn: Jens Tegengren
Födelseår: 1985
Kommun: Grankulla
Hemort: GRANKULLA
Titel: Utrustningsmästare / Kalustomestari / Equipment Supervisor

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

De unga är vår framtid! Det är i allas intresse att barn och unga kan växa upp tryggt och säkert, med möjlighet till god utbildning.

Nuoret ovat meidän tulevaisuus! Se on jokaisen intressissä että lapset ja nuoret saavat turvallisen ja hyvän kasvatuksen, mukaan lukien laadukasta koulutusta!

Our children and young people are our future. It´s in every ones interest that we can provide them to grow up in safe conditions. This involves the possibility for a high quality education.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Utan ett fungerande näringsliv genereras inga skatteintäkter heller.

Ilman toimivaa elinkeinoa, meillä ei ole verotulojakaan.

Without functional business possibilities, no tax incomes can be generated.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Bästa förutsättningar för välfärd är arbete, eget ansvar och fungerande ekonomi.

Paras mahdollisuus hyvinvointiin on työ ja oma vastuu sekä toimiva talous.

The best basis for welfare is work, own responsibility and a functioning economy.

Läs mer i vårt valprogram ›