Eliott Tallqvist

752

"Ett Helsingfors där ingenting slängs."

Jag är femte årets magisterstuderande vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors med entreprenörskap och företagsledning som huvudämne. Uppvuxen på Brändö, vilket har givit mig en passion för naturen i en stadsmiljö. I mitt Helsingfors vill jag att alla har möjligheten till en hållbar livsstil utan att naturens knappa resurser överbelastas.

Under min studietid har jag inriktat mig på hållbara lösningar och vilka möjligheter de medför för näringslivet. Att återanvända, återvinna och minska på material som till exempel hushållsavfall och kläder är något som vi alla måste bli bättre på. Därför vill jag se en förbättrad möjlighet till mångsidig återvinning och återanvändning i stadsbilden.

Min vision för morgondagens Helsingfors är att vi kan leva i en stad där ingenting slängs!

Namn: Eliott Tallqvist
Födelseår: 1995
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande, ekonomie kandidat
E-post: etallqvist@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Jag anser att Helsingfors ska främja miljön genom ökade satsningar på hållbara lösningar inom byggbranschen, livsmedelsproduktion och kollektivtrafiken. Dessa delområden står för en stor del av avfallet som städerna producerar i dagens läge. Genom att minimera matsvinn, minska behovet av klimatbelastande transportmedel och hållbart byggande så kan Helsingfors bli den ledande staden för hållbar utveckling.

Under de kommande åren vill jag att återvinningsgraden i hushåll höjas genom införandet av ekonomiska incitament för osorterat avfall.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

I Helsingfors ska kollektivtrafiken vara tillgänglig, effektiv och förmånligt prissatt. Målet är att kollektivtrafiken blir det självklara valet av transportmedel när man förflyttar sig i Helsingfors. För att uppnå klimatneutralitet år 2030 så bör staden satsa på en övergång från fossila bränslen till mer miljövänliga alternativ som till exempel elektricitet eller biogas.

Jag vill även se förbättrade möjligheter till att röra sig med cykel i Helsingfors. Som en ivrig användare av stadscyklar vill jag ha möjligheten att använda dem året runt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Helsingfors bör sträva efter att övergå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Staden stöder innovativa lösningar som hjälper staden i dess mission mot en hållbar ekonomi genom att agera som en stödande aktör för näringslivet. Till exempel kan staden understöda delningsekonomin genom att reservera parkeringsplatser för hyrbilar. Enligt Ellen MacArthur Foundation så står den europeiska bilen stilla i snitt 92 % av dess livstid och denna innovativa lösning skulle åtgärda denna inefektiva resursanvändning.

Utöver detta så strävar mitt Helsingfors till att stöda övergången till en cirkulär ekonomi genom att förebygga samarbete mellan nyckelintressenter så som privata- och offentliga sektorerna, samt universiteten. Detta för att en enskild aktör kan inte hantera den komplexa omvända värdekedjan som krävs för att övergå till cirkulär ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›