Jan Tallgren

33

"Långsiktiga och hållbara beslut"

Jag har jobbat 25 år inom energi-industrin i olika expert- och ledande roller.
Genom ansvarstagande och mina grundvärderingar bidrar jag till att vi tillsammans skapar en hållbar framtid

Namn: Jan Tallgren
Födelseår: 1973
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Ingenjör/ Executive MBA/ Project Manager