Paul Taimitarha

751

"Det gäller att jobba för helsingforsarna - inte för den politiska karriären! Työtä helsinkiläisten eteen - ei poiiittisen uran! Working for the people of helsinki - not for a political career! "

Jag bryr mig - jag tänker - jag arbetar - jag älskar!

Välitän - ajattelen - työskentelen - rakastan!

I care - I think - I work - I love!

Namn: Paul Taimitarha
Födelseår: 1957
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors - Helsinki
Titel: Ombudsman - Asiamies - Ombudsman
E-post: ptaimitarha@yahoo.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En bra skola som ger alla en möjlighet att lyckas i livet och göra verklighet av sina drömmar är ett absolut måste för Finland.

Hyvä koulu joka anataa jokaiselle mahdollisuuden onnistua elämässään ja toteuttaa unelmansa on elintärkeä Suomelle.

A good school that offers each and everyone a pathway to achieve happpiness in life and to realize ones dreams is an absolute necessity for Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Utan en välskött ekonomi - privat och offentlig - och ett blomstrande näringsliv har vi inte som samhälle de nödvändiga verktygen att utveckla vårt land.

Hyvin hoidettu talous - yksityinen ja julkinen - sekä menestyvä talouselämä ovat peruusehto sille, että meillä on eväät kehittää yhteiskuntaamme.

A sound economy - both private and public - and a flourishing tarde & industry are essential if we want to havve the resources to develop our country.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagen och företagandet är den solida grund som vårt samhälle vilar på. På den bygggs välfärden för oss alla.

Yrityksistä ja yrittämisesta rakentuu se vankka perusta jonka varassa yhteiskuntamme seisoo. Sille perustalle rakentuu meidän kaikkien hyvinvointi.

Enterprise and entrepreneurship build the firm foundation upon which our society stands. That foundation is the basis of all our welfare.

Läs mer i vårt valprogram ›