Roy Syring

122

"ERFARENHET FINNS - KOKEMUSTA LÖYTYY Let´s make Vaasa/Vasa Nr. 1"

Jag är en pensionerad företagare. Född och bor i Gerby. Enligt släktutredning har åtminstone 11 generationer i rakt nedstigande led bott och verkat i Gerby. Jag är intresserad av föreningsliv och politik. Tidigare var jag aktivt engagerad i företagarorganisationer på lokal, regional och nationell nivå. Inom politiken har jag varit aktiv i lokalföreningar och regionalt. Kommunala förtroendeuppdrag har jag haft inom olika sektioner, främst tekniska och boendeorganisationer samt en del regionala förtroendeuppdrag.
"Skärilivet" har alltid varit och är fortfarande det viktigaste fritidsintresset. Paradiset på jorden är (förutom Gerby) sommarstugan på Mickelsörarna! :)

Namn: Roy Syring
Födelseår: 1944
Kommun: Vasa
Hemort: Gerby
Titel: Ingenjör, företagare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Boende och byggande är bland det viktigaste för att stadens invånare skall trivas. Förutsätter god planering, mindre byråkrati och mera flexibilitet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

För företagande och sysselsättning gäller samma som för boende. Staden bör se till att det inom stadens organisation finns ett positivt bemötande gentemot företagande. Planering och infrastruktur bör underlätta nya företagsetableringar. Man bör också vara flexibla till olika företags önskemål.
Full sysselsättning är en förutsättning för att staden utvecklas och mår bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Är en förutsättning för stadens välfärd.

Det finns många goda och angelägna tema-alternativ. Men då man fick välja bara tre st, så försökte jag välja de som är viktigast både för stadens och invånarnas levnads- och välfärdsförutsättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›