Pehr Sveholm

277

"Bara skapad välfärd kan fördelas."

Jag är numera pensionär efter ett långt värv med ekonomi och förvaltning på Borgå sjukhus, som idag hör till HUS. Till min familj hör min hustru och fyra fullvuxna barn. Vi har åtta barnbarn och fyra bonusbarnbarn.
Mina intressen numera, förutom kommunalpolitik, är motion i olika former, litteratur, korsordslösning och gamla traktorer.
Jag har suttit i stadsfullmäktige se'n år 2012 och fungerat som gruppens ordförande. Dessutom som ersättare i stadsstyrelsen 2012-2016 och som ordinarie ledamot 2017-2021.

Namn: Pehr Sveholm
Födelseår: 1950
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Förvaltningsdirektör emeritus
E-post: pehr.sveholm@pp.inet.fi
Tel: 0400717927

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En god grundutbildning är en garant för ungdomen i framtiden. Den ger god grund för vidareutbildning. All bildning motverkar bl.a. utslagning och mentala problem.

Läs mer i vårt valprogram ›