Elin Svedman

51

"Ett Närpes för alla - oberoende av ålder, språk eller bakgrund."

Mitt namn är Elin, jag är 21 år och hemma från Gottböle, Närpes. Just nu håller jag på med mina studier till kulturproducent i Helsingfors och trivs bra i huvudstaden men längtar alltjämt tillbaka till landsbygden och min fina hemstad. När jag inte studerar eller gör politik gillar jag att vara verksam inom föreningslivet vilket ger mig mycket motivation i vardagen. Musik, dans och teater sätter jag också gärna min tid på.

Nu har jag varit aktiv i ungdomsfullmäktige under några år och vill ta nästa steg i politiken genom att ställa upp i kommunalvalet! Nedan hittar ni mina viktigaste politiska frågor.

Namn: Elin Svedman
Födelseår: 2000
Kommun: Närpes
Hemort: Gottböle
Titel: Studerande
E-post: elin.svedman@gmail.com
Tel: 050 5658390
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Jämställdhet mellan generationer, etniciteter och kön gör att vi bygger en grund för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Detta är någonting man behöver ta i beaktande i varje beslut och det är en av mina viktigaste värderingar.

Ursprung ska inte vara ett hinder för att bli jämlikt behandlad. I vår kommun finns det en mångfald av etniciteter och språk. Vi behöver integrera och inkludera samt att lära oss förstå varandra. Vi behöver även höra minoriteterna och göra så att helheten blir stabil!

Tillgängligheten för personer med funktionsvariationer och specialbehov börjar tas mer på allvar nu än förut men vi kan fortfarande göra bättre! En inkluderande kommun är en välmående och öppensinnad kommun!

Ålder ska inte avgöra om du får vara med och påverka ditt samhälle eller inte. Vi behöver skapa bra förutsättningar för unga att ta del av beslutsfattandet genom till exempel ungdomsfullmäktige och elevkårer. Vi måste bli bättre på att lyssna!

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan är barn och ungdomars vardag och därför är det viktigt att skolan har bra resurser att jobba med. Den är en mycket viktig faktor för framtiden och därför ska vi se till att alla Närpes stads skolor erbjuder kvalitativ utbildning, bra undervisningsutrymmen och en god elevvård.

Utbildningen ska alltid vara av god kvalité på alla stadier, ända från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Vi behöver kunniga och pedagogiska lärare som behandlar alla lika och ser till att de som är i behov av extra stöd får det. En satsning på språkbad är speciellt viktigt i en kommun med ett stort majoritetsspråk. Språkklimatet måste också bli positivare hos både elever och föräldrar.

Elevvården måste tryggas än hur social- och hälsovårdsreformen tar sig i akt i praktiken. Utan en bra elevvård sätter man skolungdomars välmående, psykiska och fysiska hälsa i risk. Elevvården ska ha stor vikt på att arbeta i förebyggande syfte.

Studiemiljön och undervisningsutrymmena i skolbyggnaderna måste vara hållbara och i gott skick. Vi behöver bygga flexibla utrymmen med bra inomhusluft och av hållbara material. Den demografiska utvecklingen är också viktigt för att vi ska bygga lämpliga storlekar på utrymmena så att antalet elev ryms i skolorna nu och i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur är en viktig verksamhet som alla ska ha rätt till. Vi måste se till att förutsättningar finns för att den branschen kan vara verksam och att vårt kulturarv kan hållas vid liv. Kulturupplevelser gör staden mer levande och trivsam för både invånare och turister.

Coronan har ställt till det för många, inte minst för kulturaktörerna som fått stå ut med otympliga restriktioner som ibland har kommit i sista minuten. Kommunen behöver stöda dessa aktörer genom till exempel ekonomiska medel.

Utrymmen för framträdanden, visuell konst, kulturarv med flera måste skapas och upprätthållas. Vi har många fina UF lokaler runt om i byarna och de måste tas tillvara på! Våra hembygdsmuseum och andra kulturhistoriska byggnader är betydande för att hålla kvar ett arv från våra förfäder och minnas vår historia.

Tack vare våra grönsaker och vårt stora sommarevenemang är vi redan ett trevligt turistmål för många. Vi behöver jobba för att utvidga turistnäringen och fundera över vad vi kan erbjuda gällande hotell, restaurang och lokala upplevelser. Turismen är också ett verktyg för att få befolkningen att växa på lång sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›