Ella Svarvar

19

Jag är en gymnasiestuderande som tar studentexamen nu i vår. Jag bor i Kackur. Jag har ett stort intresse för musik, på min fritid sjunger jag och jag är också intresserad av historia. Jag har länge varit intresserad av politik och samhällsfrågor. Jag anser att jag som ungdom kan komma med nya synpunkter. Jag vill särskilt jobba för HBTQ+ människors rättigheter och se till att HBTQ+ människor har en plats i kommunen. Klimatpolitiken har blivit allt viktigare och jag vill jobba för att Larsmo ska göra sin del för att bidra ett bättre klimat. Jag vill också jobba för att ungas välmående tas i beaktande.

Namn: Ella Svarvar
Födelseår: 2002
Kommun: Larsmo
Hemort: Kackur
Medlem i :

Viktiga politiska frågor