Heidi Svartsjö

121

"För allas lika rätt till ett välmående liv i Vasa. Kaikille sama oikeus hyvään elämään Vaasassa."

Mitt namn är Heidi Svartsjö och jag är född och uppvuxen i Vasa. Min prioritet ett är min familj. Jag beskrivs ofta som positiv men envis. Envis därför att jag tror på att det mesta går att lösas, på ett sätt eller annat.
Jag har tidigare arbetat inom tredje sektorn i olika projekt som berört sysselsättning av ung samt sysselsättning och stöd åt fångar efter frigivning.
Nu är jag enhetschef på en barnskyddsenhet. Jag arbetar aktivt med och för frågor som berör barn och ungas välmående och psykiska hälsa. Jag är väldigt medveten om speciellt ungdomarnas psykiska ohälsa som i dagsläget berör hela Finland. Nu om någonsin är förebyggande åtgärder av stor vikt och betydelse och sektor överskridande arbete bör tryggas. Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter.
Jag är fullmäktigeledamot i Vasa och sitter nu min första period. Jag är med i Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd och styrelse medlem i Vasa svenska kvinnoklubb.
Jag önskar och hoppas att även i fortsättningen arbeta för er, era åsikter och utvecklingsföretaget samt mot ett välmående och jämställt Vasa.

Namn: Heidi Svartsjö
Födelseår: 1982
Kommun: Vasa
Hemort: Gerby
Titel: Enhetschef / Yksikön johtaja
Medlem i :

Viktiga politiska frågor