Stefan Svanfeldt

90

"Sjundeå - den diginativa landskommunen. ekonomi - digitalisering - hållbar utveckling"

Hej alla, mitt namn är Stefan och jag ställer upp i kommunalvalet 2021 för SFP. Jag är företagare, medlem i Sjundeå kommunstyrelse och pappa till två döttrar.

Namn: Stefan Svanfeldt
Födelseår: 1977
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå
Titel: Företagare
E-post: stefan.svanfeldt@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

- Sjundeå är nettobetalare i stadsandelssystemet (-600000€ år 2018) och därmed helt beroende av sina egna skatteintäkter.
- Skattebetalaren i Sjundeå betalar i snitt drygt 6200€ kommunalskatt i året, och detta medeltal måste höjas utan att höja skatteprocenten.
- Skatteinkomsternas medeltal kan höjas redan på kort sikt genom att erbjuda mera högklassigt och glest planerat boende för nya skattebetalare, samt genom att locka företag till kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

- De redan planerade företagstomterna i Sjundeå måste utvecklas aktivt genom att grunda ett utvecklingsbolag tillsammans med markägarna. Vid behov måste också planeringen och markanvändningsavtalen ses över.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

- Kommunen skall via byggordningen och andra medel stöda skiftet bort från fossila energiformer.
- Byggande i trä skall främjas.
- Man skapar en täckande linjedragning gällande energiformer för kommunens egna fastigheter. I nuläget behandlas dessa fall till fall.
- Kommunen skall stöda elektrifieringen av trafiken genom att inrätta allmänna laddningsställen.
- Kollektivtrafiken skar utvecklas utgående från HSL- samarbetet och kommunens egna nyckellinjer.

Läs mer i vårt valprogram ›