Soili Svahnström

54

"En trivsam och rättvis stad för alla."

Jag är uppvuxen i Åbolands skärgård och på Åland. Jag är gift med Kurt och vi har två vuxna döttrar. Vi blev Pargasbor tack vare mitt jobb som värdinna på Parteks gästvilla, där jag var 15år.

Fortsatte efter det som yrkeslärare för kockutbildningen. Fick under mina 15 lärarår möjligheten att vara med om att utveckla både utbildningen och undervisningsutrymmen för kockutbildningen.
Dessa år var givande men då Pargas stad sökte ny kostchef ville jag ta den utmaningen.

Under 10 år i Staden hann jag vara kostchef. Utmaningarna var många, ergonomin i de flesta kök måste förbättras och nya kök byggas i Nilsby skola och i skolcentret.
Efter kommunsammanslagningen fick jag bekanta mig med hela den trevliga skärgårdslogistiken och bl.a.förbättra köksergonomin i Houtskär tills jag blev en nöjd pensionär.

Samarbete över alla gränser betyder för mig att man är lyhörd för varann. Vi har många anställda med goda idéer. Jag skulle gärna se mera utvecklingssamtal mellan politiker och chefer och dem som utför jobbet. Genom att diskutera och planera vad och hur kan man komma på fina lösningar.

Namn: Soili Svahnström
Födelseår: 1944
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Hushållslärare, numera Pensionär
E-post: soili.svahnstrom@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Gymnasium och yrkesutbildning

Valbarhet och insyn mellan olika linjer och möjligheter till kombinationer och praktik. Viktigt, för att vi ska ha ett gott samhälle är det av största vikt att våra barn har en framsynt skolgång och en mångsidig möjlighet till utbildning. Det är de unga som bygger landet så att alla även skall få en trygg ålderdom.

Läs mer i vårt valprogram ›